Politieker

Vincent Riga

Welkom,

 

Positief, optimistisch en authentiek, ben ik aanwezig op het terrein & beschikbaar voor jullie.

 

Ik wil het voorbeeld zijn van GEZOND VERSTAND en wens me te investeren om het dagdagelijkse leven van Brussel en de Brusselaars te verbeteren.

 

#Vincent Riga

#KetjeOfBrussels

 

FR

NL

EN

 

> GEZONDE LUCHT IS BLAUWE LUCHT

 

Niet enkel de ecologisten bekommeren zich om onze leefmilieu. Ik verdedig dit zeker evenveel, voor ons, maar vooral voor onze kinderen !

Fijn stof en onze ecologische voetafdruk verminderen, de plastiek vervuiling van onze oceanen drastisch terugschroeven, bezorgen mij slapeloze nachten. Maar ik ben, als liberaal, ervan overtuigd dat we met research, nieuwe technologiën, en de vindingrijkheid van de mens naar een oplossing toe zullen kunnen komen. Een positieve kijk op de toekomst dus, in plaats van al die doem-scenario’s die we dagelijks voorgeschoteld krijgen.

mijn prioriteiten voor brussel

Mijn 5 prioriteiten voor Brussel

> EIGENAAR WORDEN

 

Politiekers bekommeren zich vaak niet om de mensen zélf. Dat is niet mijn geval !

Wie u ook bent, waar u ook vandaan komt, mijn bezorgheid is niet uw afkomst, maar wel uw toekomst. Ik ben voor mensen die zelfstandig kunnen leven ! Bediende, zelfstandige, werkloos, … iedereen moet zijn vleugels kunnen ontplooien. Wie het wenst, moet eigenaar kunnen worden !

 

 

 

 

Hoe?

 

Door de samenwerkingsverbanden met Citydev aan te moedigen en te versterken, en door de bestaande stappen te vereenvoudigen. Een « eigen thuis » voor iedereen, dat is één van mijn dromen, die dankzij jullie werkelijkheid kan worden.

AUTHENTIEK

COMPETENT

BESCHIKBAAR

> EEN RENDABELE MOBILITEIT

 

Tijdverlies op de baan ?! Opstoppingen, weinig of geen openbaar vervoer in bepaalde wijken, enz. Ik stel u een concreet plan voor om jullie dagelijks leven véél aangenamer te maken. Dit plan bestaat al jaren. Oordeel eens zelf.

 

Op die manier wordt Brussel overal op een optimale manier bediend. Gemakkelijkheidshalve wordt zo’n plan als niet-realiseerbaar bestempeld. Ik ben het hier niet mee eens. Dit project is perfect realiseerbaar, en rendabel op 10 jaar.

Geef me de mogelijkheid om de bevoegde instanties te overtuigen ! Dit is één van mijn prioriteiten als ik verkozen ben. Ik zal ook alles op alles zetten om dit te verwezenlijken !

 

> EEN JOB VOOR IEDEREEN !

 

Tewerkstelling… soms een delicaat onderwerp ! Naast financiële zekerheid, zorgt dit ook voor zelf ontplooiing !

Zoals vele Brusselaars, durft u misschien niet van job te veranderen, wegens confort, of wegens financiële overwegingen. Of misschien bent u werkloos? Te veel of niet genoeg gekwalificeerd, té jong, té oud, teveel dit, te weinig dat,… Ik ben voor een intelligenter beheer, en op maat, zodat iedereen toegang heeft tot een job die hij of zij graag doet.

 

Hoe ?

 

 

 

Eerst en vooral moet ik kaart gebracht worden welke jobs niet ingevuld zijn in welke wijken. Eénmaal dat de noden gekend zijn, moeten vormingen aangeboden worden. Het is van primordiaal belang dat deze vormingen leiden tot een aanwerving !

Op die manier dragen we ook bij tot een aangename levenskwaliteit.

Werken dichtbij huis zorgt voor aanzienlijke tijdswinst en vermindert de druk op het verkeer. Dankzij een precieze matching, zal een maximaal aantal mensen de weg vinden naar een aangename job en een financiële onafhankelijkheid.

 

> DRIETALIG OP 18 JAAR

 

Volgens mij is het éénvoudig én dringend nodig om bepaalde aspecten van ons onderwijs te verbeteren. De scholen die immersie aanbieden en toepassen hebben hun nut bewezen, en de resultaten zijn hoopgevend. Veel studenten eindigen hun secundair onderwijs als tweetalige, soms zelfs drietalige. In ons land, waar verschillende talen gebruikt worden, zou het wel een goed idee zijn om het onderwijs in die zin aan te passen. Iedereen drietalig op 18 jaar!

Programma / Programme / Program

 

                                                                Traduction en cours          Translation in progress

It appears you don't have Adobe Reader or PDF support in this web browser.

Click here to download the PDF